Missing link Guldensporenpad site Bekaert

fietspad bekaertsiteVanuit Marke, via het stadscentrum van Kortrijk kan je fietsen langs het Guldensporenpad “spoorwegzate 83” door de gemeente Zwevegem tot in Avelgem. Vrijdag aanstaande, 26 april, worden twee vernieuwde stukken fietsinfrastructuur geopend: de fietstunnel en het heraangelegd gedeelte tussen de Hugo Verrieststraat en de Avelgemstraat in Zwevegem-Knokke. Iedereen: recreant, sporter, scholier, fietsende werknemer is het er over eens: deze 2 investeringen dragen bij tot een veilige en aangename fietsomgeving én dit met zo weinig mogelijk middelen van de gemeente oa door beroep te doen op de procedure van het Fietsfonds. De gemeente diende hiervoor wel de 1stestap te zetten nl. het indienen van de aanvraag bij het provinciebestuur.

Maar pal in het centrum van de Zwevegem is er een missing link: tussen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat is de voormalige spoorwegbedding niet toegankelijk en zit dit stukje vervat in de site Bekaert. Op 31/01/2013 heeft Bekaert een overeenkomst bereikt met Vanhaerents Development over de aankoop en herontwikkeling. Naast 270 woningen en appartementen, ondergrondse parkings, omvat het plan ook commerciële ruimtes en mogelijkheden tot opnemen van zorgfuncties voor senioren of kindercrèche. De oude spoorwegbedding maakt volgens onze informatie géén deel uit van deze verkoop. In het RUP is wél voorzien dat de missing link, het stuk fietspad, gerealiseerd wordt. Het is aan de gemeente om hier opnieuw de eerste stappen te zetten en met de firma Bekaert tot een overeenkomst te komen. Planmatig is in het voorbije jaar alles voorzien (RUP en mobiliteitsplan) én daar bovenop kan de aanleg, via het indienen een Fietsfondsdossier bij de provincie, volledig gesubsidieerd worden.

CD&V verneemt na vraagstelling op de gemeenteraad van maandag 22 april, dat het schepencollege op 11 april de formele aanvraag heeft ingediend tot verlegging van het tracé bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Dit is een eerste goede stap, net op tijd om de beoordelingscommissie te halen. De volgende stap is even cruciaal: een fietsfondsdossier kan maar ingediend worden als de gemeente de bedding in eigendom of beheer heeft. Wij dringen aan dat de gesprekken juridisch gefinaliseerd worden. Een fietsfondsdossier is een traject van op zijn minst 4 jaar van officiële aanvraag tot opening. Tijdens de saneringswerken zou het administratieve luik van het dossier kunnen afgerond worden.

Momenteel staat voor Zwevegem nog géén enkel project op de West-Vlaamse investeringslijst Fietsfonds 2013-2019 uiteraard niet voor verbindingen waar juridische de structuur nog niet klaar is (Kortrijkstraat, Bekaertsite) maar ook niet voor eigen gemeentewegen waar fietspaden dringend aan een veilige heraanleg toe zijn zoals de Zwevegemstr aat en Ingooigemstraat in Otegem. Zoals gesteld kan hier volledige subsidiëring voor bekomen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *